Verander je mindset en verminder je pijn

Het trainen van je brein om het gevoel van pijn te verminderen. Door negatieve gedachten te vervangen door ondersteunende of verzachtende gedachten is het mogelijk de pijn te verminderen.

cbt

 

artikel

Negatieve gedachten

Zijn negatieve gedachten te voorkomen?

Neen. Negatieve gedachten horen er gewoon bij; ze zijn onvermijdelijk. De kunst is om op tijd de knop om te zetten en terug de keren naar het hier en nu. Ofwel, richt je op het juiste moment op datgene wat je moet doen. Niet door te proberen de negatieve gedachten te verdringen, maar door zonder oordeel te accepteren dat de gedachten er zijn. Verspil er geen tijd en energie aan, doe “gewoon” wat je op dat moment moet doen. Je kunt ook goed presteren wanneer de druk hoog is, je nerveus bent, of pijn in je buik hebt.

Lees verder

Flexibel zijn in plaats van perfect

De voor- en nadelen van perfectionisme

Een perfectionistische instelling heeft zowel voor- als nadelen. Je wilt profiteren van de voordelen zoals een sterke werk instelling en commitment naar je sport.

Daarnaast wil je ook leren hoe je met de nadelen van perfectionisme om moet gaan. Zoals besproken stellen perfectionisten vaak onrealistische eisen aan zichzelf. Perfectionisten kunnen erg kritisch op zichzelf zijn en willen altijd en overal prefect presteren. Dit leidt tot een laag zelfvertrouwen, vooral bij evenementen.

Je zult moeten accepteren dat je ook maar een mens bent en fouten zult maken of uitdagingen aangaan zodat je vrij kunt presteren in welke vorm je op dat moment ook bent.

Lees verder

Te veel denken: Ben je een instinctieve of analytische loper

Mentale voorbereiding. Wat denk je tijdens een wedstrijd. De tijd waarin je echt gefocust kunt zijn is beperkt, zoek de moment waar je je focus nodig hebt tijdens langere wedstrijden. Slow thinking, fast thinking van Kahneman.

Vertrouw je op je intuïtie of ben je continue aan het analyseren. Of gebruik je een mix van beide.

Artikel van Steve Magness

Emotionele flexibiliteit

Emotionele flexibiliteit, coach mensen geen nummers.

De mogelijkheid om context afhankelijk te reageren op belangrijke gebeurtenissen.

Meten om het meten is een veel gemaakte fout. Vooral kijken naar wat een variabele betekent en hoe je echt kunt verbeteren.

Artikel van Steve Magness

Versterken teamgeest

Winnen is het beste medicijn om een sterke teamgeest te creëren. Maar hoe versterk je de teamgeest ook als er niet gewonnen wordt? In tijden van crisis de sfeer goed houden. Oefenvormen in de training die het plezier in de sport terugbrengen. Collectieve effectiviteit, team identificatie, teamdoelen intrinsiek verankeren. Wedstrijden evalueren op meer dan alleen het eindresultaat, op basis hiervan team doelstellingen bijstellen. Mentale training

Artikel van Nico van Yperen

De positieve invloed van lachen op loopeconomie

Uit onderzoek blijkt dat mensen economischer lopen (minder zuurstofverbruik) wanneer ze een lach op hun gezicht hebben. In het onderzoek is gewerkt met een controlegroep en werden mensen gemeten wanneer ze een frons op hun gezicht hadden en wanneer ze een lachend gezicht hadden. De loopeconomie verbeterde met een lach duidelijk ten opzichte van de fronzende gezichten en ook ten opzichte van de controlegroep.

Onderzoek

hardloop kennis

Oorzaken en voorkomen van overtraindheid

Weet wat de veroorzakers zijn van stress en welke acties je moet ondernemen om ze te managen.

Stress

 • Training
 • Familie en vrienden
 • Teamgenoten
 • Wedstrijdspanning
 • Financiën
 • Etc

Herstel

 • Hersteltijd
 • Slaap
 • Voeding
 • Andere herstelmaatregelen
 • Mentale begeleiding
 • Etc

Zoekwoorden: Overtraining, overtraindheid, stress, herstel, voeding, wedstrijdspanning, mentale begeleiding

Artikel van Asker Jeukendrup

Spoelen met koolhydraten kan prestatie verbeteren

Spoelen of doorslikken van sportdrank met koolhydraten? Op kortere inspanningen (minder dan een uur) is de koolhydraatvoorraad in het lichaam niet de beperkende factor voor de prestatie. Toch kan het in de mond spoelen en weer uitspuwen van een koolhydraatrijke sportdrank leiden tot een betere prestatie. Meerdere onderzoeken hebben dit inmiddels aangetoond.

Zoekwoorden: Mond brein connectie, koolhydraat, sportdrank, spoelen, uitspuwen, prestatie

 

Artikel van Asker Jeukendrup