Effectiviteit differentieel leren

Onderzoek van Bas van Hooren naar de effectiviteit van differentieel leren ten opzichte van andere methoden om een techniek aan te leren. Het blijkt dat differentieel leren vooral veel effectiever is bij het aanleren van een nieuwe techniek.

Artikel

Relatie hardlooptechniek en blessures

Een interessant artikel welke een verband legt tussen een minder goede looptechniek en hardloop gerelateerde blessures. Uit het onderzoek blijkt dat de zgn “peak braking force” (PBF) significant correleert met hardloopblessures. Met een betere hardlooptechniek kan de peak braking force (de wrijving bij landing) duidelijk verminderd worden  en daarmee ook de kans op blessures.

Artikel

Techniek aanleren

De besturing van functionele bewegingen moet aan twee criteria voldoen:

  • De besturing moet effectief zijn, met andere woorden, de intentie van bewegen realiseren
  • De besturing moet zo weinig mogelijk incidenteel zijn en dus geschikt zijn voor het oplossen van meerdere bewegingsproblemen

Dit betekent dat er waarschijnlijk geen min of meer starre, in het brein opgeslagen motorische programma’s bestaan, maar dat bewegen op grond van flexibele sets van bewegingsregels wordt samengesteld, die grote algemene geldigheid hebben en incidentele aanpassing aan de eisen van de omgeving kunnen filteren en vormgeven. Hardlopen op een atletiekbaan, hardlopen op oneffen ondergrond, hardlopen terwijl we een voorwerp dragen en zelfs richtingsveranderingen tijdens een spelsport, zijn zo allemaal varianten op eenzelfde thema dat zijn uiteindelijke vorm krijgt door interactie van allerlei factoren in en rond het bewegende systeem.

Om besturingsmechanismen te kunnen vinden die inzetbaar zijn in veel verschillende omgevingen moet bewegen plastisch en niet lineair worden vormgegeven. Dat is mogelijk doordat het vormgeven van de beweging gebeurt door de voortdurende interactie tussen alle aspecten die invloed hebben op het bewegen. Dit blijkt ook wel uit hoe het leerproces verloopt. Het leren van een nieuwe beweging verloopt niet vanaf het niet beheersen van een beweging naar de beweging een beetje kunnen, naar vervolgens de beweging telkens beter beheersen en ten slotte de beweging volledig beheersen. Door de voortdurende interactie tussen de veelheid aan factoren ontstaat een kronkelpad, waarin deelvaardigheden ontstaan die tijdelijk zijn en weer verdwijnen om vervangen te worden door andere deelvaardigheden; een ogenschijnlijk chaotisch traject, waaruit op een gegeven moment een bewegingspatroon ontstaat dat tegelijk stabiel en flexibel is. Met andere woorden, het leren van een beweging is niet het leren van de ideale uitvoering van de beweging, die fragiel is en die maar past in één incidentele omgeving, maar is het leren toepassen van telkens andere variaties op een thema, zodat een bewegingsplan ontstaat dat bestand is tegen allerlei verstoringen uit de omgeving.

In dat licht gezien zijn nauwkeurige bewegingscorrecties, die bijvoorbeeld fysiotherapeuten graag uitvoeren, nogal onzinnig. Het zijn incidenten, die het lerende systeem niet zal herkennen als universeel toepasbaar en daarom ook als incidenten zal afdoen; met andere woorden, het systeem zal er niet veel van willen leren. De til techniek, die met precisie aangeleerd wordt, zal niet beklijven, omdat die niet universeel toepasbaar is, al was het maar omdat de voorwerpen die opgetild moeten worden in het dagelijkse leven allemaal anders van vorm en gewicht zijn. Nauwkeurige correcties op het gebied van de stand van het bekken om een betere core stability te krijgen zullen in het dagelijkse leven en in sport nauwelijks een positief effect hebben, omdat stabiliteit in elke situatie anders (zelforganiserend) tot stand kan komen. Nauwkeurig geleerde judotechnieken zullen in een wedstrijdvorm niet erg effectief zijn als de uitvoering niet naar beleven veranderd kan worden, enzovoort. Stabiele maar tegelijk flexibele bewegingspatronen ontstaan niet door het nauwkeurig aanleren van techniek, maar door zelforganisatie vanuit complexiteit.

Uit: Krachttraining en coördinatie van Frans Bosch

 

Lichtlopen kan blessures voorkomen

Hardlopers zoeken altijd naar manieren om de kans op blessures te verkleinen. Ze proberen rekken, krachttraining, massage, foamrollers, verandering in voetplaatsing en diverse supplementen om maar wat te noemen. Er is echter weinig bewijs ter ondersteuning van deze aanpak. Het voorkomen van blessures is niet zo eenvoudig.

Tot nu. A new report in The American Journal of Sports Medicine belooft een vermindering van blessures van maar liefst 62 procent. En dit getal komt van een goed ontworpen onderzoek, niet van iemand die zijn diensten, apparaten of pillen probeert te verkopen.
Het geheim? Verminder de klap van de landing tijdens het hardlopen. Met andere woorden ga lichtlopen.

Lees verder

De impact van pasfrequentie op loopeconomie

Onderzoek naar de invloed van pasfrequentie op loopeconomie. Zoals vaak heeft het wetenschappelijk onderzoek niet een heel lange tijdsduur. Het is dan ook maar de vraag of het lichaam zich genoeg aan kan passen aan de nieuwe pasfrequentie om economischer te lopen. Uit het onderzoek blijkt wel dat een tragere pasfrequentie een negatieve invloed heeft op de loopeconomie, een hogere pasfrequentie zorgt ongeveer voor een gelijkblijvende loopeconomie. Waarschijnlijk zal langer trainen op een hogere pasfrequentie een nog betere loopeconomie opleveren.

Lees verder

Looptechniek

De techniek van het lopen volgens de Atletiekunie.

Techniek van het lopen

Om gerichte looptechnische training te kunnen geven moet je als trainer inzicht hebben in het algemeen lichamelijk functioneren en in het functioneren van het lichaam tijdens het lopen. Lopen wordt nog teveel gezien als activiteit van alleen maar de benen, lopen is echter een activiteit waarbij het gehele lichaam betrokken is, dus ook romp en armen. Om technisch efficiënt en economisch te lopen moet er een optimale samenwerking zijn tussen de armen, romp en de benen en dit moet in de trainingen voor het lopen duidelijk benadrukt worden. Looptechniek behoort dus een wezenlijk onderdeel te zijn van de training. Meer informatie? Klik hier!

Talentontwikkeling

Kinderen weer goed laten bewegen zou de hoogste prioriteit moeten hebben. Niet alleen de standaard sport-specifieke vaardigheden aanleren maar a-specifieke bewegingen leren. Naast de hoofdsport op jonge leeftijd een andere sport beoefenen is ook erg goed.

Meer aandacht voor talentontwikkeling bij verenigingen gaat op lange termijn meer doorgebroken atleten opleveren.

Verder lezen

Loopeconomie onderzocht

Welke manier van hardlopen kost de minste energie, maw met welke hardlooptechniek is de loopeconomie het grootst? Onderzoekers hebben bij hardlopers van verschillende niveaus gekeken wat tot een economische looptechniek leidt. Horizontale en verticale fluctuaties in de bewegingen kosten energie. De meest economische lopers hellen iets naar voren, landen recht onder hun zwaartepunt en hebben een kort grondcontact met een hoge pasfrequentie.

 

Artikel van topsporttopics, gebaseerd op het volgende artikel

Hoe het voelt is belangrijker dan hoe het er uit ziet

Steve Magness beschrijft hoe het werken aan looptechniek bij Tim Tellez vooral ging om het voelen van de juiste techniek. Door de juiste techniek te koppelen aan een gevoel beklijft het beter. Techniek is dan ook onder zware (wedstrijd) omstandigheden beter vast te houden. Beter dan bij de focus op hoe het er uit zou moeten zien.

Artikel van Steve Magness