Effectiviteit differentieel leren

Onderzoek van Bas van Hooren naar de effectiviteit van differentieel leren ten opzichte van andere methoden om een techniek aan te leren. Het blijkt dat differentieel leren vooral veel effectiever is bij het aanleren van een nieuwe techniek.

Artikel

Vitamine D en presteren

Twee nieuwe onderzoeken naar het effect van Vitamine D op prestaties. In het eerste onderzoek blijkt dat er maar weinig mensen echt een tekort aan Vitamine D heeft en het maar de vraag is of het presteren afhankelijk is van de Vitamine D status of dat het komt dat de betere presterende sporters meer in de zon zijn. In de tweede studie is er geen prestatieverbetering te zien na het gebruik van Vitamine D.

Beschrijving studies door Asker Jeukendrup.

Motorisch leren en spierfysiologie

Variatie in (kracht)training. Inter en intramusculaire coördinatie. Krachttraining met bijna maximale belasting versus plyometrie. Lengte van pezen en de invloed daarop van plyometrie en krachttraining. Bas van Hooren.

artikel

Verander je mindset en verminder je pijn

Het trainen van je brein om het gevoel van pijn te verminderen. Door negatieve gedachten te vervangen door ondersteunende of verzachtende gedachten is het mogelijk de pijn te verminderen.

cbt

 

artikel

De anaerobe drempel bestaat niet

Een artikel over de rol van lactaat bij vermoeidheid. Stapsgewijs wordt uitgelegd dat lactaat weinig negatieve betekenis heeft. Ook wordt een relatie tussen lactaatwaarden en verzuring ontkend.

Kernwoorden: anaerobe drempel, lactate treshold, VO2max, anaeroob, verzuring, vermoeidheid, hydrogen ions, H+, Ph

 

Artikel

Core stability voor hardlopers

Bij de meeste trainers/hardlopers is wel bekend dat training van de core belangrijk is voor hardlopers. De standaard sit-ups en back extesions werken echter niet goed. Bij deze oefeningen worden slechts een deel van de spieren geïsoleerd getraind in een houding die niet overeenkomt met de loopbeweging. Beter is het om de core stability te trainen vanuit een houding die meer lijkt op de houding die je bij het hardlopen hebt. Dit betekent bijvoorbeeld planken met balansverstoring, één arm omhoog, één been omhoog, arm en been diagonaal omhoog etc.

Naast een verbeterde houding tijdens het lopen en het beter kunnen corrigeren heeft een sterkere core ook een positieve invloed op het voorkomen van steken in de zij.

In dit artikel staat het één en ander uitgelegd, lees verder

Vermoeidheid of cardiac drift?

Een artikel van Phil Maffetone over het verschijnsel cardiac drift, en het gebruik van power meters bij hardlopen. Wat is bepalend tijdens de training de hartslag, het tempo of het geleverde vermogen? Volgens de aanhangers van de power meter methode zou er getraind moeten worden op een constant vermogen. Als je dit echter uitzet tegen de hartslag kan het zijn dat je bij hetzelfde vermogen in een aantal verschillende hartslagzones traint. Het is maar de vraag of je dan de training doet die je zou willen doen. De hartslag varieert aan de hand van wat er in het lichaam gebeurt, als het lichaam de inspanning niet meer 100% aeroob kan doen en steeds meer gebruik maakt van anaerobe processen dan zal ook de hartslag stijgen, het geleverde vermogen zal waarschijnlijk gelijk blijven. In de training krijg je dan een mix van aerobe en anaerobe inspanning die je waarschijnlijk niet wilt.

Lees verder

Negatieve gedachten

Zijn negatieve gedachten te voorkomen?

Neen. Negatieve gedachten horen er gewoon bij; ze zijn onvermijdelijk. De kunst is om op tijd de knop om te zetten en terug de keren naar het hier en nu. Ofwel, richt je op het juiste moment op datgene wat je moet doen. Niet door te proberen de negatieve gedachten te verdringen, maar door zonder oordeel te accepteren dat de gedachten er zijn. Verspil er geen tijd en energie aan, doe “gewoon” wat je op dat moment moet doen. Je kunt ook goed presteren wanneer de druk hoog is, je nerveus bent, of pijn in je buik hebt.

Lees verder